marginalen-bank-hemsida

Chief Compliance Officer till Marginalen Bank

Marginalen Bank har en affärsidé som går ut på att skapa tid och möjligheter för människor och företag att utvecklas genom att vi förenklar deras ekonomiska vardag. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder och erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Compliancefunktionen ansvarar för samordning och rapportering i frågor som rör regelefterlevnad. Funktionen kontrollerar att Marginalen Bank håller en god regelefterlevnad samtidigt som den ska stödja den affärsdrivande verksamheten.

Vi söker nu en erfaren Chief Compliance Officer till vårt huvudkontor i Stockholm.

Din roll

Som Chief Compliance Officer har du en viktig roll inom Marginalen Bank och du kommer att ansvara för bankens oberoende compliancefunktion som med ett proaktivt och riskbaserat arbetssätt ska tillse att compliancerisker i banken identifieras, utreds, utvärderas och rapporteras till styrelse/VD.

Du kommer arbeta verksamhetsnära och leda funktionens arbete, vilket bl.a. innefattar att utarbeta policys och instruktioner samt ge råd, stöd och utbildning till ledning och andra medarbetare så att verksamheten bedrivs enligt de regelverk som styr den tillståndspliktiga verksamheten.

Till dina arbetsuppgifter hör bl.a. följande:

  • Att leda och utarbeta policys/riktlinjer/instruktioner inom alla delar av ansvarsområdet.
  • Att löpande följa upp att såväl interna som externa regler efterlevs och att gap mellan
    styrande dokument och verksamhetens beteende omhändertas.
  • Att delta i processen för att godkänna nya produkter, tjänster och system.
  • Att bevaka regelförändringar och ny praxis.
  • Att ansvara för personal, verksamhetsplanering och budget för complianceavdelningen.

Din bakgrund och profil

Vi söker dig som är jurist och med minst fem års relevant erfarenhet av compliancearbete. Du bör ha erfarenhet av traditionell bankverksamhet. Har du tidigare lett eller utvecklat en complianceavdelning med erfarenhet av rapportering till styrelse/VD är detta mycket meriterande.

För att lyckas i rollen måste du vara analytisk och proaktiv med god förmåga att arbeta såväl strategiskt som operativt. Du trivs med att arbeta i en entreprenörsdriven organisation och besitter stor personlig integritet samtidigt som du är prestigelös, ödmjuk och lyhörd. Vidare måste du ha en stödjande inställning till verksamheten och ha lätt för att kommunicera, samarbeta, skapa förtroende och bygga interna och externa relationer.

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan!

Urval sker löpande, ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Ansökan och CV skickas till: maneli.zakipour@sharprecruitment.se För ytterligare information eller frågor rörande tjänsten, kontakta Maneli Zakipour på 0708-26 27 96.