Sharp Legal är specialiserad på search, rekrytering och interimslösningar av jurister – från nyexaminerade till delägare och chefer.