Sharp Risk & Compliance searchar, rekryterar och tillhandahåller interimslösningar.