Vi på Sharp Recruitment har erfarenhet av rekrytering och bemanning av jurister och vet vad våra uppdragsgivare behöver. För oss är det centralt att inte enbart utgå från våra kandidaters yrkesmässiga och akademiska bakgrund utan även se till hur väl de som individer passar in i den organisation de potentiellt kommer att rekryteras till. Vi tittar även på hur pass väl deras personliga mål och ambitioner överensstämmer med organisationen de ska arbeta inom.

Om oss på Sharp Recruitment

Sharp Recruitment grundades 2014 med en vision om att bli en branschledande leverantör av special- och chefspersonal inom finans- och legalsektorn. Idag är detta inte längre bara en vision utan också en verklighet. Sharp Recruitment har på bara några år lyckats bli en av Stockholms ledande bemanningsföretag inom ekonomi, och arbetet är inte färdig ännu.

När vi tar på oss ett nytt uppdrag åt en uppdragsgivare är det centralt för oss att uppdragsgivaren känner sig säker och trygg i valet av Sharp Recruitment som sin rekryterings- och bemanningsbyrå.

Vi på Sharp Recruitment nischar oss främst mot fyra stycken kompetensområden, dessa är: Legal (jurister och advokater), tax and finance, risk and compliance och admin (administrationstjänster, reception, ekonomi).

Vi skiljer oss från mängden

Till skillnad från många andra bemanningsföretag arbetar vi på Sharp Recruitment kompetensnischat snarare än branschnischat. Vår unika och tydliga nisch medför att vi har ett stort nätverk kvalitativa och kompetenta kandidater samt en stor förståelse för våra kunders behov och vad de efterfrågar.

En bra jurist

Genom vår unika förståelse för branschen har vi nått värdefulla insikter när det kommer till vad man ska leta efter hos en bra jurist samt vad våra uppdragsgivare söker efter vid bemanning av jurister.

Rekrytering av bolagsjurister genom Sharp Recruitment

Om du är i behov av att rekrytera en bolagsjurist i Stockholm är det viktigt att den aktuella kandidaten har förståelse för just den bransch du och din organisation eller företag är verksamt inom. Det är också viktigt att den aktuella kandidaten har förståelse för vilka juridiska frågor just ditt bolag kan tänkas hantera och har rätt kompetens samt ambitioner för att möta dessa.

Många av de kandidater som vi iakttar för potentiella framtida uppdrag och anställningar har vi i många fall haft koll på sedan juristexamen. Vi värnar lika mycket om våra kandidater som för de uppdrag som vi bemannar. Detta har inte bara att göra med att branschen är liten, utan även för att vi har ett genuint intresse för branschen och följer utvecklingen och trender noggrant.

Våra metoder och tillvägagångssätt

Till skillnad från många andra rekryterings- och bemanningsföretag arbetar inte vi på Sharp Recruitment branschnischat. Vi har istället valt att bli experter inom ett antal kompetensområdet, det vill säga att oavsett vilken bransch du och din organisation är aktiv inom så hjälper vi er hitta rätt personal inom bland annat administration. Hitta rätt personal genom oss på Sharp Recruitment, vi har koll på de bästa och mest lämpade kandidaterna.

Interimanställningar genom oss

Vi på Sharp Recruitment hjälper våra uppdragsgivare med rekrytering av advokater och jurister för olika anställningsformer och uppdragslängder. Bland annat hjälper vi våra uppdragsgivare med att hitta juridisk personal för interimanställningar med varierande längd.

Snabba och effektiva personallösningar

Vi på Sharp Recruitment är medvetna om hur plötsligt behovet av kompetent juridisk personal kan uppstå och tack vare vårt breda nätverk och vår branschkännedom kan vi effektivt hitta rätt personal för just din organisation på kort varsel.

Vi skräddarsyr alltid våra tillvägagångssätt, arbetssätt och metoder efter våra uppdragsgivares behov, förutsättningar och målsättningar. För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna hitta rätt kandidater för just er organisation och den aktuella tjänsten.

Hitta rätt advokat

Att hitta rätt advokat är inte alltid så enkelt. Vi på Sharp Recruitment har ett brett nät avseende kandidater och våra rekryteringskonsulter är alltid måna om att anpassa sina tillvägagångssätt och metoder vad gäller rekryterings- och urvalsprocess för att tillmötesgå uppdragsgivarens behov och målsättningar.

Kontakta oss på Sharp redan idag

Är du och din organisation i behov av juridisk kompetens i form av jurister eller advokater för olika uppdragslängd så kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag så hjälper vi er med att ta fram rätt kandidater för de uppdrag ni efterfrågar personal för. Våra rekryteringskonsulter är själva utbildade jurister med gedigen branscherfarenhet och kunskap om vad branschen efterfrågar och vad som utmärker en lämplig kandidat för det specifika uppdraget i fråga. Vi har uppdragsgivare inom en rad olika sektorer och för oss är insyn i rekryteringsprocessen från uppdragsgivarens håll något som vi värderar högt.