Anlita oss

Vi är specialister

Sharp Recruitment är en av marknadens mest nischade rekryteringsbyråer. Vi arbetar uteslutande inom våra fem affärsområden och genom denna tydliga specialisering har vi synnerligen god kunskap och förståelse för våra kunder och deras behov.

Vi har nätverken

Vår tydliga nisch medför att vi har omfattande nätverk avseende kandidater. Vi lägger mycket tid på att även utanför pågående processer löpande träffa personer verksamma inom branschen för att knyta kontakter och bygga långsiktiga relationer.

Vi är en searchbyrå

Den största utmaningen i en rekryteringsprocess är att hitta rätt kandidat. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att få fram intressanta kandidater via annons. Vi lägger därför, vid sidan av att gå igenom våra befintliga nätverk och kontakter, merparten av tiden i en rekrytering på att searcha och kontakta potentiella kandidater. Detta är ett arbete vi börjar med i samband med uppdragets start.

Vi är engagerade, effektiva och tillgängliga

Vi vet att leverans och nöjda kunder är nyckeln till vårt rykte och renommé samt fortsatta tillväxt. Oavsett uppdrag lägger vi därför alltid ner den tid och kraft som behövs. Vår verksamhet genomsyras av hög service och tillgänglighet och man kan som uppdragsgivare alltid nå oss.

Vi är transparenta

Det ska vara enkelt att arbeta med Sharp Recruitment. Som uppdragsgivare ska man alltid vara välinformerad om hur processen fortskrider, varför vi är noga med veckovisa uppdateringar om rekryteringsläget. Att hålla en god, tydlig och tät kommunikation med våra uppdragsgivare är därför centralt i vår process.

Boka ett möte med en av våra rekryteringskonsulter för att se hur vi kan hjälpa er hitta rätt expertis till er organisation.