Mer information om Cookies och varför vi använder Cookies

Mer information om Cookies och varför vi använder Cookies

Mer information om Cookies

En cookie är en fil, som skickas till din dator när du besöker en webbsajt. Denna fil lagrar information som kan läsas av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa cookies är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren: De kommer ihåg dina inloggningsuppgifter eller vilket språk du har valt till exempel. Cookies innebär att du inte behöver fylla i samma information på nytt.

Varför använder Sharp Recruitment cookies?

Sharp Recruitment använder cookies för att ge dig en bra upplevelse hos oss. Genom att använda cookies kan vi garantera att du inte får eller behöver uppge samma typ av information varje gång du besöker oss. Cookies används för att optimera sidans funktioner.

 Den här informationen sparar vi:

Informationen vi sparar är den du aktivt lämnar till oss, såsom e-postadress och telefonnummer när du fyller i vårt kontaktformulär. Sharp Recruitment köper aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig. Du kan begära att dina uppgifter raderas ur vårt system och du kan avregistrera dig från kommunikation i något av nyhetsbreven som skickas till dig.

Vi använder informationen till:

Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, och skräddarsy vårt erbjudande till dig och för att du ska få en bättre upplevelse i vår kommunikation.

Följande personer tar del av informationen:

 

Det är endast anställda hos Sharp Recruitment som har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

Vilken lagtext hänvisar till för att få lagra informationen och för att få hantera den:

Vi hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

Behandling av personuppgifter

Sharp Recruitment värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Sharp Recruitment sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen[1] (GDPR).

Sharp Recruitment avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium, sociala medier och liknande instanser.

Syftet med insamling av personuppgifter
Personnummer, IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härledas till dig som person. Sharp Recruitment behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar.
Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.
Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.