Om oss

Vi är specialister på rekrytering och uthyrning

Legal     Compliance     Risk     AML     Tax

Om oss

Vi är specialister på rekrytering och uthyrning

Varför anlita oss?

Det är genom våra uppdragsgivares tillväxt och utveckling som vi utvecklas och vice versa. Det är därför vi kontinuerligt eftersträvar en allt djupare förståelse för varje uppdragsgivares behov, kultur, organisation, målsättning och även branschens utveckling i helhet.

Det är också därför vi är mer tillgängliga, mer flexibla och engagerar oss i varje enskilt uppdrag till 110%.

Vi är specialister

Sharp Recruitment & Consultants är en av marknadens mest specialiserade rekryterings- och uthyrningsbyråer inom Legal, Compliance, Risk, AML samt Tax. Vi har medvetet valt att vara specialiserade dels för att vi själva är jurister och ekonomer med över 25 års erfarenhet i branschen, dels för att kunna ha mycket god kunskap om och förståelse för marknaden samt våra kunders, kandidaters och konsulternas behov.

Vi gör inte det vi inte kan, förstår eller har erfarenhet av själva. Vi ser oss som mäklare och rådgivare mellan uppdragsgivare och kandidater vid rekrytering och uthyrning av konsulter. Vår nisch ger oss möjlighet att bättre förstå både vad våra uppdragsgivare och våra kandidater samt konsulter söker efter och vill.

Vi har nätverken

Tack vare vår tydliga specialisering har vi under åren byggt upp en omfattande databas och ett brett nätverk med konsulter och kandidater. För att hålla oss à jour med marknaden och potentiella kandidater och konsulter – var de jobbar, med vem de jobbar, hur de agerar, vad de vill i framtiden med mera – genomför vi över 3 000 intervjuer per år med jurister, yrkesverksamma inom compliance, ekonomer, riskexperter, AML-experter och skattespecialister samt konsulter från olika branscher.

Vi intervjuar alla, även de som inte söker arbete i dagsläget, vilket ger oss en levande databas och möjlighet att alltid ligga steget före. Vi lägger därför mycket tid på att även utanför pågående processer löpande träffa personer verksamma inom branschen för att knyta kontakter och bygga långsiktiga relationer. På så sätt ger det oss en möjlighet att snabbt presentera relevanta kandidater eller konsulter för våra kunder och effektivisera processen.

Vi är headhunters

Den största utmaningen i en rekryterings- eller uthyrningsprocess är att hitta rätt kandidat och få honom eller henne att bli intresserade av tjänsten. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att få fram intressanta kandidater via annons. Vi lägger därför, vid sidan av att gå igenom vår databas och befintliga nätverk, merparten av tiden på att ringa och kontakta potentiella kandidater och konsulter.

Därför anlitas vi

Sharp Recruitment & Consultants anlitas för den specifika kunskap vi har inom Legal, Compliance, Risk, AML och Tax. Det är därför vi har fått förtroendet från några av landets och världens största företag, banker, revisionsbyråer och advokatbyråer.

Boka ett möte med en av våra rekryteringskonsulter för att se hur vi kan hjälpa er att hitta rätt expertis till er organisation.

Vill du veta mer?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss!