Dataskyddsexperter spås en ljus framtid

IAPP uppskattar att företag världen över kommer behöva anställa 75 000 personuppgiftsombud med anledning av dataskyddsreformen.

Läs mer på Legaltech.