”Det är väldigt stimulerande att arbeta operativt och det gjorde jag i knappt 25 år innan jag gick över till styrelsearbete.”

”Det är väldigt stimulerande att arbeta operativt och det gjorde jag i knappt 25 år innan jag gick över till styrelsearbete.”

Vi träffar denna vecka styrelseproffset Cecilia Daun Wennborg. Och pratar bl a om utmaningarna med jobbet som styrelseledamot samt hur man tar sig in i styrelserummet och mycket mer.

Cecilia är utbildad civilekonom och har tidigare erfarenhet från bl a Vice VD för Ambea AB, Vd respektive CFO för Carema Vård och Omsorg Aktiebolag. T.f. VD för Skandiabanken, Sverigechef Skandia och VD för Skandia Link Livförsäkrings AB.

Cecilia är styrelseledamot i bl a ICA Gruppen, Getinge AB, Loomis AB, Bravida Holding
AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Hotell Diplomat AB och Atvexa AB samt ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Cecilia, efter att ha arbetat som både Sverigechef för Skandia och därefter CFO och senare VD för Carema så blev du styrelseproffs på heltid. Var det ett självklart steg? Och hur gick den övergången till i praktiken?

Det var ett steg jag önskade eftersom jag ville arbeta mer långsiktigt och mindre operativt. Jag såg också fram emot att få arbeta med olika företag parallellt.  Jag hade vid sidan av min operativa karriär fått mitt första styrelseuppdrag i ett börsbolag sju år tidigare och hela tiden haft ett eller två uppdrag under dessa år. Jag visste alltså väl vad det innebar att arbeta som styrelseledamot och tyckte om den arbetsformen. Jag hade under dessa år ofta fått förfrågningar från olika ägare och valberedningar om uppdrag men hade i de flesta fall tackat nej. Nu kontaktade jag en del av dessa ägare och sa att jag planerade att lämna Carema i samband med att bolaget skulle säljas och att jag därför var intresserad av att arbeta med styrelsearbete framöver. Jag hade då redan ett uppdrag och fick tre nya så jag började arbeta med fyra uppdrag. Sen har jag successivt ökat på antal över tid.  Jag har nu arbetat heltid med styrelsearbete i femton år.

Du sitter idag med i mängd olika styrelser, närmare sagt åtta kommersiella styrelseuppdrag och ett ideellt. Vad anser du är dina främsta egenskaper för att vara en framgångsrik styrelseledamot?

Jag tror att det är både egenskaper och erfarenheter som sammantaget skapar den profil du har som styrelseledamot. Jag har erfarenhet av operativt arbete som CFO och VD i olika branscher. Utöver det har jag 15 års erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag i olika branscher och goda insikter i corporate governance-frågor. Jag har också arbetat i bolag i kris vilket är en viktig erfarenhet att ha med sig. Egenskaper som jag har och som jag tror är viktiga för mitt bidrag i styrelsearbetet är att jag har integritet, ser helheten, vågar stå för mina åsikter och har en förmåga att skapa relationer.

Tittar man på de åtaganden som du har som ledamot så är det en ganska så blandad kompott av företag och branscher. Ser du det som en styrka och om ja, varför då?

Det skiljer mycket mellan bolag i olika branscher men det är också mycket som är gemensamt. Ledarskapsfrågor, corporate governance, finansiella frågor, hållbarhetsfrågor, organisationsfrågor mm. Jag upplever att jag kan ta med mig mycket både idéer och arbetsmetoder mellan bolagen och kan på så sätt bidra till utvecklingen i bolagen.

En fråga som ofta uppkommer i våra rekryteringsprocesser, främst på chefsnivåer, är hur man går från där man är idag, det vill säga från chefsrollen till att komma in i styrelserummet. Vad är dina allmänna tips på vad man bör tänka på för att komma in och sitta med i en styrelse

Har man själv arbetat som VD,CFO eller affärsområdeschef och rapporterat till en styrelse ett antal år så blir det ett ganska naturligt steg. Man får då en insikt i vad skillnaden mellan att arbeta operativt och att arbeta i en styrelse är. Styrelseroller är ju inget som man kan söka utan gör man ett bra jobb i en operativ ledningsgrupp så får man kanske frågan.

Vilken är den bästa investeringen du gjort för dig själv i jobbsammanhang och din egen karriär? 

Att lita på min intuition och arbeta i de roller och företag som passat mig och tackat nej till andra. För mig är det viktigt vem jag arbetar med och att få energi av samarbetet. Jag är mycket intresserad av människor och därför har ledarskapet varit det som stimulerat mig mest. Det är också viktigt att det är sunda företag med en långsiktigt hållbar strategi och bra huvudägare.

Att vara ett styrelseproffs är som sagt något som lockar många. Finns det någon baksida med det? Och vad tycker du är den största utmaningen med att arbeta som styrelseproffs?

Det är väldigt stimulerande att arbeta operativt och det gjorde jag i knappt 25 år innan jag gick över till styrelsearbete. Styrelsearbete är något helt annat och passar absolut inte alla. Styrelsen tillsätter VD och fastställer strategin. Utöver det handlar arbetet mycket om att stödja ledningen i att implementera strategin och att följa upp deras arbete. En stor del av arbetet går ut på att ställa relevanta frågor och på så sätt förstå om ledningens investeringsförslag eller strategier är genomtänkta, relevanta och finansiellt uthålliga. Fördelen med att arbeta heltid med styrelsearbete är att du styr din tid och att du kan arbeta med olika företag parallellt. Dock har du ett tungt ansvar och det är många och svåra frågor att sätta sig in i och ha en åsikt om. Det är också ganska ensamt och sämre betalt än att arbeta operativt.

Utifrån ett karriärsperspektiv, ser du dig själv vara en förebild och är det något du medvetet har jobbat på för att bli?

Det får andra bedöma. Det jag däremot arbetat mycket med under hela min karriär är jämställdhetsfrågor och ledarskapsfrågor och det är fortfarande viktigt för mig.

Om jag hade ställt frågan till dig ”vad vill du bli när du blir stor?” när du var tonåring, vad hade du svarat då?

Då ville jag bli tolk eller litteraturkritiker. Språk och litteratur är fortfarande stora intressen för mig men jag kom att arbeta med helt andra frågor.