”Jag har därför bestämt att ta in seniora kvinnor med erkänd ledarförmåga.”

Fotografer Jennie Kumlin och Jakob Fleberg

”Jag har därför bestämt att ta in seniora kvinnor med erkänd ledarförmåga.”

Vi fick chansen att träffa Elisabeth Beskow, VD på DNB Bank, på en digital fika och pratade bl a om ledarskap, hur man bygger en bra och framgångsrik företagskultur samt kvinnosynen inom bankvärlden och mycket mer.

 

Elisabeth du inledde din bankkarriär 1987 genom att börja arbeta på banken SEB. Det sägs att har man en gång gett sig in i storbanksvärlden så blir man kvar. Hur kom det sig att du valde att gå från två svenska storbanker till DNB Bank – vad var det som lockade dig?

Låt mig få börja med att berätta varför jag lämnade SEB efter 24 fantastiska år för att börja på Swedbank. Jag fick möjligheten att prova något helt nytt inom ett helt annat affärsområde. Den möjligheten hade jag inte fått på SEB.

När jag träffade den rekryterande chefen från Swedbank var jag tvungen att ställa frågan om han verkligen hade valt ”rätt” person. Jag hade aldrig arbetat med de produkterna jag skulle sälja in (Debt Capital Markets) eller hade någon annan erfarenhet än den rent teoretiska från skolan. Han svarade mig; Mitt mål är att ha en helt jämställd ledningsgrupp inom Markets, jag har försökt att ta in unga kvinnor och bygga underifrån men jag tappar dem när de bildar familj. Jag har därför bestämt att ta in seniora kvinnor med erkänd ledarförmåga.

Det blev för spännande och intressant att motstå. Jag trivdes utmärkt på SEB, men de mest intressanta chefsjobben inom divisionen Large Corporates & Institutions hade män, och bakom den mannen stod en annan man i tur. När jag lämnade Swedbank för DNB var det också för möjligheten att få vara med på resan att utveckla den svenska marknaden. DNB lockade också eftersom banken har ett starkt fokus på jämställdhet samt ett professionellt erbjudande inom storföretagssegmentet som tilltalade mig.

 

Du har varit ute i media tidigare i år och pratat om jämställdhetsfrågan inom bankvärlden och bristen på kvinnliga chefer. Hur har du under ditt cirka ett och halvt år på DNB arbetat för att få banken att bli mer jämställd?

Jag tycker det är viktigt att vara en förebild i jämställdhetsfrågan. Många unga kvinnor upplever inte att det är ett problem att jobba med män men det beror på att de aldrig har hamnat i en situation där de utmanar män om makten. Den dagen du gör det inser du hur svårt det är. Vi har tagit extern hjälp för att kartlägga vår situation samt att utbilda personal och chefer.  KnowIT har hjälp med värdefulla insikter och verktyg.  Vi har skapat en jämställdhetskommitté som varje kvartal mäter det totala antalet kvinnor och män i organisationen men som också fokuserar på antalet kvinnor i säljroller samt kvinnor som är chefer.

Vi mäter också hur många män och kvinnor som börjar och slutar. Vi vill alltid ha minst en man och kvinna som slutkandidater men vi har också för vissa team och tjänster uttryckligen sagt att det ska vara en kvinna. Vi är också noga med att i beslut kommentera om vi har beaktat jämställdhetsfrågan och deltar vi i debatter och paneler vill vi att det ska finnas kvinnlig representation. Vi är ännu inte i mål, arbetet måste ständigt fortgå och hela organisationen hjälper till att komma framåt.

 

Chefsfrågan är ständigt aktuell i nästan alla typer av jobbsammanhang. Hur anser du att man blir en bra chef och vad är en bra chef enligt dig?

Släpp fokus på dig själv! Fokusera på hur du kan hjälpa, stötta och coacha andra. Jag har lust att säga att du som chef är helt oviktig. Så är det förstås inte men jag brukar ge följande exempel. Säg att du kan förbättra din egen prestation med 5 procent, om du har ett team på 10 medarbetare och alla förbättrar sin prestation med 5 procent så blir hävstången enorm. För att lyckas måste du vara transparent och lyssna, du måste uppmuntra och verkligen se dina medarbetare. Skapa stolthet och visa vilken betydelse just de har för verksamheten.

 

Det diskuteras ofta om att en företagskultur och värdegrunder på ett bolag kommer uppifrån dom högsta leden. Vilken sorts företagskultur förespråkar du och finns det något färdigt recept på hur man sätter en företagskultur?

DNB har en inkluderande företagskultur – teamet är viktigare än individen. Jag trivs mycket bra i en sådan kultur. För att nå framgång krävs coachning även inom företagskulturen – precis som i jämställdhetsfrågan. En företagskultur som inkluderar och stöttar får snabbt in nya medarbetare i organisationen men ser också till att stötta de som redan finns. I dessa märkliga pandemitider har jag varje vecka ett kort town hall med personalen. Då fokuserar jag på aktuella frågor men också hur Corona har påverkat individen, avdelningen, vilka aktiviteter man har gjort för att stärka teamet och sammanhållningen. Sen diskuterar jag förstås alltid jämställdhet som är en del av kulturen. Tyvärr finns det inga quick fixes.

Du har ju en fantastiskt gedigen bakgrund från bankvärlden och så klart har det funnits toppar och dalar. När du blickar bakåt på din egen karriär. Kan du peka ut en period som var höjdpunkten och stack ut lite extra och vad var det som gjorde det lite mer speciellt?

När jag blev chef för Investment Bankverksamheten på Swedbank 2013. Vilket drömjobb och vilket team jag fick med mig. Otroligt spännande, massor av roliga affärer och alltid ett mycket högt tempo. Vi byggde en fantastisk verksamhet och utvecklade nya produkter, vi var en underdog i marknaden och tog fantastiska transaktioner till marknaden som Swedbank aldrig hade varit i närheten av.

Vilken typ av situation tycker du är tuffast och svårast att hantera i jobbsammanhang?

När jag tar över personal som saknat uppföljning och inte fått feedback på många år. Det blir oftast en del tuffa samtal och det är lätt att känna sig som en ny taskig chef, men oftast så leder samtalen till något konstruktivt. Ibland nytt jobb för personen i fråga eller en rejäl förbättring av prestationen. Jag blir samtidigt besviken över tidigare chefers ointresse för att skapa det bästa teamet runt omkring sig.

Avslutningsvis, vad är du mest stolt över med dig själv?

Att jag får med mig mina medarbetare, att jag och de lyssnar på varandra, att jag är prestigelös och känner glädje och stolthet i andras framgångar.