”Min uppfattning är att man utomlands förväntas ta mycket   ansvar som nyexaminerad”

”Min uppfattning är att man utomlands förväntas ta mycket   ansvar som nyexaminerad”

Sharp Recruitment & Consultants träffar Zerin Baran, Wealth Planner / Branch Manager på SEB Life International i Luxembourg, och pratar bl a om hur det är att arbeta utomlands som svensk jurist. Zerin blev klar med sin juristexamen 2012 och valde ganska kort därefter att flytta till       Luxembourg och prova sina vingar utanför Sveriges gränser. Läs mer om Zerins erfarenhet samt rekommendationer varför andra jurister borde testa på utlandsäventyret.

 

Du tog din jur.kand. 2012 och valde redan att året därefter att flytta utomlands och jobba. Vad fick dig att flytta så tidigt inpå karriären?

Trots att juristprogrammet inte var mitt förstahandsval fastnade jag för den judiska problemlösningen redan i början av studierna. Det är en bred utbildning som är krävande men också väldigt givande. I slutet av utbildningen fick jag en känsla av att det bara fanns ”en” väg att gå efter examen och ett sätt mig att bryta mig loss från den “utstakade” vägen var att se vad som fanns utanför Sverige. Jag hade studerat en utbytestermin i Shanghai och tyckte det var kul att få se juridiken från ett kinesiskt perspektiv. Sverige fanns ju alltid kvar, men jag var bara ”nyexad” en kort period under mitt liv. För mig har utmaningar alltid lockat, och jag var redo att lämna min trygghet för att testa på något nytt. Jag ville se juridiken från ett europeiskt perspektiv.

Vad har varit den största utmaningen, utifrån ett jobbperspektiv, att bo och arbeta utomlands?

Jag arbetade på ett Luxemburgiskt bolag där vi hade kollegor som kom från upp till 25 olika länder. Jag kastades in i en helt ny internationell miljö och fick rätt fort ett stort ansvarsområde. Min uppfattning är att man utomlands förväntas ta mycket ansvar som nyexaminerad. I omgångar kunde det kännas omtumlande att navigera bland de olika arbetskulturerna. Min chef var belgare, min mellanchef fransyska, närmaste kollegorna var från Tyskland, Italien, Spanien och Finland osv.  Jag skulle därför säga att den största utmaningen med att arbeta utomlands, och i en sådan smältdegel av kulturer, var att arbeta med människor från så många olika länder. Det krävs en hög nivå av öppenhet, tålamod och förståelse. Vi ville alla nå det gemensamma målet, men ibland skedde det på olika sätt.

Vi upplever att det är ganska få jurister som ”vågar” ta steget och prova på nya utmaningar utanför Sveriges gränser. Framförallt i början av ens karriär. Vad tror du det beror på?

Jag började studera juristprogrammet rätt sent, om man jämför med studenter från andra länder. Jag tror att det är vanligare i Sverige, än i andra länder, att man är äldre som nyexaminerad. Detta kanske beror på att man i det svenska samhället tolererar en studiepaus efter gymnasiet, till skillnad från andra länder där kraven att påbörja en utbildning är högre. Eventuellt kan åldern påverka ens lust att testa något okänt. Men det är synd! Vi är privilegierade eftersom vi kommer ifrån ett tryggt land med bra socialt skyddsnät. Ska man inte just då våga ta sig ut, utanför Sveriges gränser?

Du har arbetat som jurist inom finansbranschen under ganska många år i centrala Europa. Är det något du skulle rekommendera andra jurister, d v s att ta det steget?

Ja! Finansbranschen är spännande i sig. Det finns mycket att göra och som jurist kan man få utrymme inom olika avdelningar. Du kan jobba inom Risk, Compliance, Legal, Business Development etc. Man får en bra inblick i hur vårt finansiella system är uppbyggt.

Det kan vara tekniskt detaljerat och utmanande, och det är en bransch där det sker mycket från ett legalt och regulatoriskt perspektiv. Man kan i många fall jobba med myndigheter, privata motparter, skattefrågor och cross-border frågor samtidigt.

 

Att arbeta på ett svenskt företag fast i ett annat land. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med det?

Fördelarna är givetvis att ha en fot kvar i den svenska affären. Att få tala och skriva svenska med sina kollegor även om arbetsspråket i många fall är engelska. Nackdelen kanske kan vara att det kan lätt bli för svenskt om man nu har sökt sig utomlands för att få jobba internationellt. Det kan också vara så att man hamnar långt ifrån det verkliga beslutsfattandet, men det gäller alla bolag som har huvudkontoret i ett annat land.

 

Vi får titt som tätt samtal från svenska jurister ute i Europa och som vill vända hem tillbaka till den svenska arbetsmarknaden. Vi upplever att många av dom juristerna kan vara oroliga för om dom ska vara attraktiva på arbetsmarknaden. Vad beror det på och ser du någon fara i att man som jurist ”ger upp” sin karriär på den svenska arbetsmarknaden?

Svårt för mig att svara på eftersom jag ännu inte sökt mig hemåt. Men jag kan tänka mig att svenska företag ännu inte har förstått det värdefulla med att ha en anställd som har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Man blir mer ödmjuk och öppen efter att ha arbetat tillsammans med olika kulturer. Det är något värdefullt som borde tas till vara i dagens globala klimat. Vi får se hur det blir post-Covid 19 med mer distansarbete, men jag kan inte se att just den internationella aspekten skulle förändras särskilt mycket.

Hur ser dina planer ut dom närmaste åren? Ser du dig själv vara kvar utomlands? Och om ja, vill du fortsatt arbeta för ett svenskt företag?

Mina planer de närmaste åren är ännu inte helt klara. Jag trivs med att arbeta utanför Sverige, men har öppnat upp mig för att eventuellt flytta hem igen. Det beror på om det är något intressant som dyker upp. Jag försöker att inte diskriminera mellan bolag, men det hade självklart varit roligt att jobba vidare inom den svenska affären. Ett svenskt bolag utomlands får man ju det bästa av båda världar!