Vi på Sharp Recruitment hjälper företag inom olika branscher och sektorer med outsourcing av Compliance.
Att outsourca till exempelvis din organisations compliance-funktion hjälper din organisation eller ditt företag att dels spara in pengar, samtidigt som ärendena utförs mer effektivt, hanteras snabbare och du får en högre kvalitet på rapporteringen.

Outsourcing för framtiden

När man hör ordet outsourcing är det många som direkt tänker krångel och kostnadsmässig ineffektivitet. Men så behöver fallet absolut inte vara. I dagens allt mer plats- och plattformsoberoende arbetslandskap blir outsourcing ett allt mer självklart val för företag och organisationer inom alla sektorer.

outsourcing compliance

Vi kan Compliance

Finanssektorn är ett bra exempel på en sektor som slukas av allt snårigare lagstiftningar och regelverk. Vi på Sharp Recruitment är marknadsledande inom rekrytering- och bemanning av specialistpersonal inom compliance. Vi hjälper företag och organisationer runt om i landet med att ta fram kostnadseffektiva personallösningar som hjälper företag att navigera rätt. Med bra rådgivning och bra compliance-kompetens slipper du trampa i onödiga juridiska gropar.

Vi finns där för dig

Oavsett om du och din organisation behöver en ny chef för verksamhetens compliancefunktion eller enbart specialistkompetens så hjälper vi er hitta kvalitativa kandidater. Våra rekryterings- och bemanningskonsulter har själva erfarenhet av compliance och vet vilka utmaningar som ställs på bolag inom alla sektorer i dagsläget.

Om oss på Sharp Recruitment

Sharp Recruitment grundades 2014 av Zarina Virsholm, Ron Cohen och Peter Ekström som tillsammans med ambitionen om att revolutionera rekryteringsbranschen valde att ta steget och starta Sharp Recruitment.

Vi tar fram den mest gynnsamma lösningen för just dig och din organisation och för oss är kandidaterna minst lika viktigt som uppdraget de rekryteras till att utföra. Till skillnad från många andra bemanningsföretag arbetar vi på Sharp Recruitment kompetensnischat snarare än branschnischat. Vår unika och tydliga nisch medför att vi har ett stort nätverk kvalitativa och kompetenta kandidater samt en stor förståelse för våra kunders behov och vad de efterfrågar.

Våra metoder och tillvägagångssätt

När vi på Sharp Recruitment tar på oss ett rekryterings- eller bemanningsuppdrag från någon av våra uppdragsgivare utgår vi inte enbart ifrån den enskilda kandidatens akademiska- och yrkesmässiga erfarenheter från tidigare i livet. Vi är även måna om att den aktuella kandidatens personliga- och yrkesmässiga ambitioner matchar de möjligheter som den aktuella positionen ger samt att kandidaten i fråga har en vilja och ett driv att utvecklas i sin yrkesroll hos den aktuella uppdragsgivaren för att på så vis främja ett gott samarbete och framtida tillväxt och uppnå de målsättningar som finns.

Vi hjälper er med outsourcing av Compliance-funktioner

Nedan följer ett axplock av Compliance-funktioner vi hjälper er med att outsourca:

Vad som kännetecknar en bra Compliance officer

En compliance officers främsta uppgift är att ansvara för regelefterlevnaden inom verksamheten och att stödja verksamheten i regulatoriska frågor, bland annat avseende tillstånd. En compliance officer ansvarar även för att utföra riskanalyser, granskningar, utvärderingar och att se till att löpande rapportera dessa.

Rekrytering av Riskchef

En kompetent och driven riskchef kan på många sätt vara avgörande för en organisations framtida tillväxt och framgångar. När vi på Sharp Recruitment tar oss an ett bemanningsuppdrag av till exempel en riskchef, bolagsjurist eller en advokat, då arbetar vi omsorgsfullt med att hitta och rekrytera rätt personal till rätt organisation.

Det finns många olika typer av ledarskap, och det är inte alltid lätt att på förhand se vad som är bäst för just ens egen organisation. För oss på Sharp Recruitment är det viktigt att den kandidat vi väljer att rekrytera till en CFO-post har en vision, föregår med gott exempel, kan tillföra nya perspektiv och uppmuntra till samarbete, för att på så vis kunna driva företaget framåt mot ökad tillväxt och hållbarhet.

Kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag

Är du och din organisation i behov av compliance-kunnig personal eller funderar ni på att outsourca era compliance-funktion, kontakta då oss på Sharp Recruitment redan idag. Våra rekryteringskonsulter är själva utbildade inom compliance och med gedigen branscherfarenhet och kunskap om vad branschen efterfrågar inom olika sektorer. Vi har uppdragsgivare inom olika företagssektorer, för oss är det centralt att hålla rekryteringsprocessen transparent gentemot dig som uppdragsgivare för att på så sätt bygga ett förtroende och ett långvarigt samarbete.