Har ni behov av att rekrytera?

Legal      Compliance      Risk      AML      Tax

”Sharp Recruitment har hjälp oss i Loomis-koncernen att hitta vår bolagsjurist och riskkontrollchef. Båda rekryteringarna löpte smidigt och vi hade hela tiden en bra och rak kommunikation. Jag uppskattar den kontinuerliga återkopplingen vi fick och sist men inte minst presentationen av bra relevanta kandidater”

Pia Pöntinen, HR-chef Loomiskoncernen

Har ni behov av att rekrytera?

”Sharp Recruitment har hjälp oss i Loomis-koncernen att hitta vår bolagsjurist och riskkontrollchef. Båda rekryteringarna löpte smidigt och vi hade hela tiden en bra och rak kommunikation. Jag uppskattar den kontinuerliga återkopplingen vi fick och sist men inte minst presentationen av bra relevanta kandidater”

Pia Pöntinen, HR-chef Loomiskoncernen

Vi hjälper er att hitta rätt

Att hitta rätt medarbetare är svårt, att hitta specialistkompetens som är eftertraktad är ännu svårare och att hitta specialistkompetens som ska passa er organisation är svårast. Det är här vi kommer in i bilden.

Sharp Recruitment & Consultants är en av marknadens mest specialiserade rekryteringsbyråer inom Legal, Compliance, Risk, AML samt Tax. Vi rekryterar inom alla branscher och nivåer men främst är vi experter på svårrekryterade roller såsom specialister, mid-level och seniora tjänster. Det är det som vi är bäst på.

Vår rekryteringsprocess

Vi brukar säga att själva rekryteringsprocessen per se inte skiljer sig nämnvärt från andra rekryteringsbyråers processer. Vi genomför självklart tillsammans med kund ett uppstartsmöte där vi gör en behovsanalys och utifrån den tar fram en kravprofil samt annons. Därefter börjar vi med att söka upp och kontakta relevanta kandidater som matchar kravprofilen. Det är här vi skiljer oss från andra genom vårt nätverk, databas, kunskap om marknaden, erfarenhet och arbetssätt.

Vi arbetar väldigt hands-on i våra processer med både kund och potentiella kandidater genom att vara snabba i våra återkopplingar och rapporter. Vi tar alltid fram en long-list av potentiella kandidater till kund och efter justeringar börjar vi kontakta kandidater och bjuder in dem till djupintervjuer som vi sedan presenterar till kund.

Vi genomför såklart även personlighetstester samt ett logiskt analytiskt test för alla intervjuade kandidater. Vid presentation av kandidater agerar vi ofta som rådgivare till våra kunder. Dessa råd baseras på vår erfarenhet av kandidatmarknaden. För oss är det oerhört viktigt att agera som bollplank i varje process samt vara ambassadörer för våra kunders varumärken och värderingar.

Vilka är våra kandidater?


Vårt nätverk och databas är bland våra viktigaste tillgångar och därför lägger vi mycket tid på att upprätthålla kontakt med potentiella kandidater genom att träffas på spontanintervju, fika eller lunch.

I dagsläget genomför vi över 3 000 intervjuer per år med bland annat jurister, yrkesverksamma inom compliance, ekonomer, riskexperter, AML-experter och skattespecialister. Vi intervjuar inte bara de som söker jobb i dagsläget utan även de som sitter nöjda på sina arbetsplatser. Detta gör vi för att hålla oss à jour med marknaden och för att förstå olika kandidaters behov, men också för att snabbt och effektivt kunna presentera drömjobbet till potentiella kandidater. På så sätt blir våra rekryteringsprocesser snabba, effektiva och träffsäkra.

Hur jobbar vi?

För oss är det oerhört viktigt att våra kunder är våra samarbetspartners. Vi bemöter er på precis samma sätt som vi själva vill bli bemötta som kunder, det vill säga genom hög service, tillgänglighet, transparens, tydlighet och tät kommunikation.

Vill du veta mer?

För mer information om våra rekryteringar, processer och möjligheter står vi till ert förfogande!

Vi hjälper dig med

Recruitment