Vi på Sharp Recruitment har sedan starten drivits av ambitionen om att bli ett marknadsledande rekryteringsbolag av specialist- och chefspersonal inom juridik och ekonomi.

När du anlitar oss på Sharp Recruitment för att hjälpa dig med bemanning och rekrytering av kundtjänst i Stockholm är vi måna om att just rätt person rekryteras. Det kanske låter självklart men medan många rekryterings- och bemanningsbolag enbart stirrar sig blinda på CV:n och akademiska erfarenheter är vi på Sharp Recruitment lika noggranna med att den aktuella kandidatens yrkesmässiga ambitioner och mål överensstämmer med de som tjänsten erbjuder och att det finns en grogrund för en dynamisk och ömsesidig potential till utveckling både för uppdragsgivaren men även för uppdragstagaren.

Vår arbetsprocess vid bemanning av kundtjänst Stockholm

Vi arbetar omsorgsfullt med att hitta och rekrytera rätt kundtjänstpersonal i Stockholm. När vi tar på oss ett rekryteringsuppdrag lägger vi inte bara ner tid på att leta efter kandidater med relevant kompetens och erfarenheter, vi lägger även tid på att försöka hitta en kandidat vars yrkesmässiga målsättningar och ambitioner passar med din organisations mål och de möjligheter den aktuella positionen erbjuder.

För oss är det av högsta relevans att lägga lika stor vikt vid både våra kandidater och våra uppdragsgivare och för oss är det essentiellt att bägge parter upplever och känner engagemang, kunskap, närvaro och effektivitet.

Snabba och effektiva personallösningar

Vi på Sharp Recruitment är medvetna om hur plötsligt behovet av kompetent personal kan komma och tack vare vårt breda nätverk kan vi effektivt hitta rätt personal för just din organisation. Vi skräddarsyr alltid våra tillvägagångssätt, arbetssätt och metoder efter våra uppdragsgivares behov, förutsättningar och målsättningar för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna hitta rätt kandidater för just er organisation.

Kompetent kundtjänstpersonal

Att rekrytera kompetent kundtjänstpersonal kan vara avgörande för många organisationer och företag. Kundtjänsten är i mångt och mycket en organisations ansikte utåt och det är därför viktigt att rätt personer med rätt ambitioner och service mindset rekryteras till dessa poster.

En bra kundtjänstmedarbetare är en person som ser helhetsbilden och som har en förmåga att analysera kundens behov och problem på ett större plan. En bra kundtjänstmedarbetare är också mån om att kundens problem löser sig på ett så optimalt sätt som möjligt och har en lösningsorienterad approach till sitt yrke.

Exempel på tjänster inom admin som vi kan hjälpa er bemanna utöver kundtjänst:

Vi är inte som andra rekryterings- och bemanningsföretag i Stockholm

Till skillnad från många andra rekryterings- och bemanningsföretag i Stockholm arbetar inte vi på Sharp Recruitment branschnischat. Vi har istället valt att bli experter inom ett antal kompetensområden, det vill säga att oavsett vilken bransch du och din organisation är aktiv inom så hjälper vi er bland annat med rekrytering av kundtjänst. Hitta rätt kundtjänstpersonal i Stockholm genom oss på Sharp Recruitment, vi har koll på de bästa och mest lämpade kandidaterna.

Kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag

Kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag så hjälper någon av våra rekryteringskonsulter dig och din organisation med att hitta rätt personal för er kundtjänst i Stockholm. Vi har arbetat med att rekrytera kundtjänstpersonal sedan starten 2014 och alla våra rekryteringskonsulter har själva varit aktiva inom sina respektive branscher vilket ger oss en unik fördel gentemot andra aktörer inom vår bransch.