Att hitta och rekrytera rätt personal för administrativa tjänster, vare sig det rör sig om ekonomisk administration, om reception eller om kundtjänst. Så är det alltid viktigt att hitta engagerad personal. Vi på Sharp Recruitment har funnits sedan 2014 och är idag en marknadsledande rekryteringsbyrå inom ekonomi, juridik och administrativa tjänster. Det som skiljer oss på Sharp Recruitment från många andra rekryteringsbyråer är vår unika nisch gentemot specifika kompetenser snarare än mot unika branscher. Med andra ord spelar det alltså ingen roll inom vilken sektor din organisation är verksam inom, vi hjälper er oavsett.

Exempel på tjänster som vi bemannar:

Rekrytering Administration Stockholm

Rekrytering inom administration i Stockholm – Våra metoder

Vi på Sharp Recruitment arbetar omsorgsfullt med att rekrytera rätt personal till rätt organisation. När vi arbetar med rekrytering inom administration i Stockholm lägger vi inte bara ner tid på att leta efter kandidater med relevant kompetens och erfarenheter, vi lägger även tid på att försöka hitta en kandidat vars yrkesmässiga målsättningar och ambitioner passar med din organisations mål och de möjligheter den aktuella positionen erbjuder.

För oss är det av högsta relevans att lägga lika stor vikt på både våra kandidater och våra uppdragsgivare och för oss är det essentiellt att bägge parter upplever och känner engagemang, kunskap, närvaro och effektivitet.

Snabba och effektiva personallösningar

Vi på Sharp Recruitment är medvetna om hur plötsligt behovet av kompetent administrativ personal kan komma och tack vare vårt breda nätverk och vår branschkännedom kan vi rekrytera rätt personal för just din organisation på kort varsel.

Vi skräddarsyr alltid våra tillvägagångssätt, arbetssätt och metoder efter våra uppdragsgivares behov, förutsättningar och målsättningar. För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna hitta rätt kandidater för just er organisation och den aktuella tjänsten.

Vi rekryterar kompetent administrativ personal

Att jobba med administration kräver god samarbetsförmåga och ett stort serviceintresse, speciellt om du arbetar inom kundtjänst, reception eller som administratör. Att arbeta i reception är också en yrkesroll som kräver en hög grad av serviceinriktning då det oftast är receptionisten som är den första person man möter på ett kontor.

När vi på Sharp rekryterar inom administration så lägger vi stor vikt vid att hitta personal som brinner för att hjälpa andra människor och som ser en styrka och möjlighet till utveckling i att ha en central roll inom organisationens och vara ansiktet utåt.

Att rekrytera kompetent kundtjänst kan vara avgörande för många organisationer och företag. Kundtjänsten är i mångt och mycket en organisations ansikte utåt och det är därför viktigt att rätt personer med rätt ambitioner och service mindset rekryteras till dessa poster.

En bra kundtjänstmedarbetare är en person som ser helhetsbilden och som har en förmåga att analysera kundens behov och problem på ett större plan. En bra kundtjänstmedarbetare är också mån om att kundens problem löser sig på ett så optimalt sätt som möjligt och har en lösningsorienterad approach till sitt yrke.

Vi hjälper er med rekrytering inom administration i Stockholm

Kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag så hjälper vi er med rekryteringen och bemanningen av administrativ personal i Stockholm för just er organisation. Vi arbetar alltid efter att vara transparenta gentemot våra uppdragsgivare under rekryteringsprocessen och därför ger vi alltid våra uppdragsgivare uppdateringar veckovis om var vi i rekryteringsprocessen befinner oss och vilka kandidater vi hittat som anses vara aktuella för en specifik tjänst.