Vi på Sharp Recruitment är marknadsledande när det kommer till bemanning och rekrytering av bolagsjurister, chefsjurister och advokater. Sedan starten har vi drivits av att bli bäst på det vi gör och för oss är kandidaten minst lika viktig som det aktuella uppdraget.

Om oss på Sharp Recruitment

Sharp Recruitment grundades 2014 av Zarina Wirsholm, Ron Cohen och Peter Ekström med en målsättning om att bli marknadsledare inom bemanning av special- och chefsposter. Idag är Sharp just där, och mycket har vi att tacka vår unika och något avvikande approach. Istället för att vara ett bransch-specialiserat och specialinriktat rekryteringsbolag är vi på Sharp Recruitment kompetensbaserade. Det vill säga att vi hjälper företag och organisationer inom alla sektorer med bemanning och rekrytering inom legal.

rekrytering advokat

Vår arbetsprocess

När vi på Sharp Recruitment tar oss an ett bemanningsuppdrag och rekryterar till exempel en chefsjurist, bolagsjurist eller en advokat, då arbetar vi omsorgsfullt med att hitta och rekrytera rätt personal till rätt organisation. Vi lägger inte bara ner tid på att leta efter kandidater med relevant kompetens och erfarenheter, vi lägger även tid på att försöka hitta en kandidat vars yrkesmässiga målsättningar och ambitioner passar med din organisations mål och de möjligheter den aktuella positionen erbjuder.

För oss är det av högsta relevans att lägga lika stor vikt vid både våra kandidater och våra uppdragsgivare. För oss är det essentiellt att bägge parter upplever och känner engagemang, kunskap, närvaro och effektivitet.

Att rekrytera en bolagsjurist

Är det dags att ta legal-avdelningen till nästa nivå och rekrytera en bolagsjurist som kan hantera ditt bolag eller organisations juridiska affärer istället för en extern part? När du och- eller din organisation ska rekrytera en bolagsjurist via oss på Sharp Recruitment är det inte bara viktigt att kolla på vad den aktuella kandidaten har för relevanta yrkeserfarenheter och akademiska referenser. För oss är det också viktigt att kolla på den aktuella kandidatens personlighet och kompabilitet med just den aktuella positionen. Även om det på den yrkesmässiga historiken kan verka som en bra tjänst för en viss kandidat är det viktigt att se till så att den aktuella kandidatens ambitioner och mål överensstämmer med uppdragsgivarens för att kunna skapa en dynamik och grogrund för personlig utveckling och driv hos bägge parter.

Rekrytering av chefsjurist

När ni ska rekrytera en ny chefsjurist för att leda det juridiska arbetet inom er organisation ska ni vända er till oss på Sharp Recruitment. Vi har de bästa bemanningskonsulterna på marknaden och har koll på vad våra uppdragsgivare efterfrågar när det kommer till chefsposter inom legal.

Vi på Sharp Recruitment hjälper er med rekrytering av advokat

Hitta rätt advokat genom oss på Sharp Recruitment, vi har koll på de bästa advokaterna och vet hur man hittar rätt person för rätt uppdrag. Vi på Sharp arbetar hårt med att hitta rätt kandidat för rätt position och generellt är det alltid de bästa och mest lämpade kandidaterna som är de mest svårfångade. Vi på Sharp Recruitment kan branschen och våra rekryterare har själva lång erfarenhet av branschen.

Kontakta oss så hjälper vi ert företag att utvecklas

Kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag så hjälper någon av våra rekryteringskonsulter er med att hitta rätt personal.