I och med den nya EU-lagstiftningen som nu trätt i kraft rörande personuppgifter och skydd av dessa blir rekrytering av en DPO (Data Protection Officer), för bolaget inom vissa sektorer och branscher oundvikligt. Detta gäller främst företag inom branscher där en del av kärnverksamheten innefattar att hantera känsliga personuppgifter. En DPO:s främsta uppgift är att se till att de nya EU-direktiven efterföljs och att trygg och säker hantering av såväl personal, som kunders personuppgifter hanteras korrekt.

Varför ska vi hjälpa dig med rekrytering av DPO?

Sharp Recruitment grundades 2014 av Zarina Virsholm, Ron Cohen och Peter Ekström som tillsammans med ambitionen om att förbättra rekryteringsbranschen valde att ta steget och starta Sharp Recruitment.

Vi tar fram den mest gynnsamma lösningen för dig och din organisation. För oss är kandidaterna minst lika viktiga som uppdraget de rekryteras till att utföra. Till skillnad från många andra bemanningsföretag arbetar vi på Sharp Recruitment kompetensnischat snarare än branschnischat. Vår unika och tydliga nisch medför att vi har ett stort nätverk av kvalitativa och kompetenta kandidater samt en stor förståelse för våra kunders behov och vad de efterfrågar.

Rekrytering Data Protection Officer

Vad kännetecknar en bra Data Protection Officer?

Då GDPR-lagen fortfarande är ny finns det inget facit att ha i hand för exakt hur DPO:n roll i företaget kommer att se ut. Däremot bör man som DPO sträva efter att bli sedd och ta rollen som någon som stöttar organisationen och hjälper den framåt. Någon som kommer med proaktiva råd i olika initiativ och desto tidigare en DPO blir involverad i ett nytt initiativ som på något sätt kan innehålla personinformation, desto enklare blir det att göra det rätt från början.

Som DPO kan man antingen bli en nejsägande bromskloss för organisationen som tillfrågas i sista sekunden eller en tillgång som ber om råd och som ser till att organisationen utvecklas mot att nå sina mål i ett allt mer skiftande landskap.

Vi på Sharp Recruitment är alltid måna om att enbart gå vidare med de mest lämpade kandidaterna i rekryteringsprocessen för just din organisation och för oss är det viktigt att hålla hög transparens under rekryteringsprocessen gentemot våra uppdragsgivare för att på så vis skapa förutsättningar för ett pålitligt och långsiktigt rekryterings samarbete.

Rekrytering DPO – Våra metoder och tillvägagångssätt

När vi på Sharp Recruitment tar på oss ett rekryterings- eller bemanningsuppdrag från någon av våra uppdragsgivare utgår vi inte enbart ifrån den enskilda kandidatens akademiska- och yrkesmässiga erfarenheter från tidigare i livet. Vi är även måna om att den aktuella kandidatens personliga- och yrkesmässiga ambitioner matchar de möjligheter som den aktuella positionen ger. Samt att kandidaten i fråga har en vilja och ett driv att utvecklas i sin yrkesroll hos den aktuella uppdragsgivaren, för att på så vis främja ett gott samarbete.

Kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag

Om du är i behov av en Digital Protection Officer inom din organisation så kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag, vi hjälper dig och din verksamhet med att hitta rätt personal för just er. Vi hjälper dig och din organisation att förbereda er med rätt personal för att undvika juridiska fallgropar som kommer med ny lagstiftning.