Rekrytering ekonomi Stockholm

Att hitta rätt personal kan vara en utmaning för många organisationer. Vi på Sharp Recruitment är marknadsledande inom special- och topprekrytering och bemanning av personal inom ekonomi. Alla våra bemanningskonsulter har relevanta ekonomiutbildningar samt branscherfarenheter.

Våra metoder

Vi på Sharp Recruitment arbetar omsorgsfullt med att rekrytera rätt personal till rätt organisation. När vi tar på oss ett rekryteringsuppdrag inom ekonomi lägger vi inte bara ner tid på att leta efter kandidater med relevant kompetens och erfarenheter. Vi lägger även tid på att försöka hitta en kandidat vars yrkesmässiga målsättningar och ambitioner passar med din organisations mål samt de möjligheter den aktuella positionen erbjuder. Skulle ni som företag vara i behov av rekrytering av en ekonomiassistent i Stockholm, så löser vi det år er.

För oss är det av högsta relevans att lägga lika stor vikt på både våra kandidater och våra uppdragsgivare. Det är essentiellt att bägge parter upplever, och känner engagemang, kunskap, närvaro samt effektivitet.

Om oss på Sharp Recruitment

Sharp Recruitment grundades 2014 med en vision om att bli en branschledande leverantör av special- och chefspersonal inom finans- och legalsektorn. Idag är detta inte längre bara en vision utan också en verklighet. Sharp Recruitment har på bara några år lyckats bli en av Stockholms ledande bemanningsföretag inom ekonomi, och arbetet är inte färdigt ännu.

När vi tar på oss ett nytt uppdrag åt en uppdragsgivare är det centralt för oss att uppdragsgivaren känner sig säker och trygg i valet av Sharp Recruitment som sin rekryterings- och bemanningsbyrå.

Vi på Sharp Recruitment nischar oss främst mot fyra stycken kompetensområden, dessa är: Legal (jurister och advokater), tax and finance, risk and compliance och admin (administrationstjänster, reception, ekonomi).

Vi skiljer oss från mängden

Till skillnad från många andra bemanningsföretag arbetar vi på Sharp Recruitment kompetensnischat snarare än branschnischat. Vår unika och tydliga nisch medför att vi har ett stort nätverk kvalitativa och kompetenta kandidater samt en stor förståelse för våra kunders behov och vad de efterfrågar.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa till med att bemanna

Ekonomiassistent
CFO
Redovisningskonsult
Ekonomichef
Inköpare

Våra rekryterare

Samtliga av våra rekryterare inom bank och finans har en ekonomutbildning i ryggen samt gedigen erfarenhet inom branschen. Detta gör att insikten och förståelsen för dels vad branschen efterfrågar, men även vad våra uppdragsgivare söker är stor.

Att tillsätta poster på hög nivå

Vi på Sharp Recruitment har sedan starten 2014 varit nischade mot främst specialist- och chefstjänster, därav har vi under åren nått en del insikter gällande vad som är viktigt att ha i åtanke vid rekrytering eller bemanning på hög nivå inom olika organisationer.

När det kommer till bemanning av till exempel en ekonomichef i Stockholm är det viktigt att se till vad den aktuella kandidaten har för tidigare erfarenheter av liknande poster, vad personen har för ledarskapsstil och vad personen har för drivkrafter i sitt yrkesliv samt framtida karriärmål.

Oavsett hierarkisk nivå på rekryteringen så är det ofta så att de mest eftertraktade och lämpliga kandidaterna är de mest svårfångade. Detta i sin tur ställer då ännu högre krav på oss som rekryterare så därför anpassar och skräddarsyr vi alltid våra tillvägagångssätt samt processer utifrån uppdragsgivarens särskilda krav.

Kontakta oss redan idag

Kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag så hjälper någon av våra kompetenta bemanningskonsulter er med att lösa just era personalbehov. Vi utför allt vårt arbete på en professionell och sekret nivå och vi hjälper er med att hitta den främsta kompetensen.