Sharp Recruitment är marknadsledande när det kommer till rekrytering och bemanning inom finans och bank i Stockholm. När vi arbetar med bemanning av till exempel en ny CFO i Stockholm så arbetar vi alltid med search, rekrytering och interimslösning. Alla våra rekryteringskonsulter har själva en fullständig ekonomutbildning.

Om oss på Sharp Recruitment

Sharp Recruitment grundades 2014 med ambitionen att bli en marknadsledande leverantör av specialister och chefer inom finans- och juristbranschen. Vi lägger stor vikt på både våra kandidater och våra uppdragsgivare. För oss är det essentiellt att bägge parter upplever, samt känner, engagemang, kunskap, närvaro och effektivitet.

Vi hittar den främsta kompetensen för just dig och din organisation och rekryterar således inom bank och finans. För oss är kandidaterna minst lika viktigt som uppdraget de rekryteras till att utföra. Till skillnad från många andra bemanningsföretag arbetar vi på Sharp Recruitment kompetensnischat snarare än branschnischat. Vår unika och tydliga nisch medför att vi har ett stort nätverk av kvalitativa samt kompetenta kandidater. Vi har även stor förståelse för våra kunders behov samt vad de efterfrågar.

rekrytering bank och finans

Vi på Sharp Recruitment nischar oss främst mot fyra stycken kompetensområden, dessa är: Legal (jurister och advokater), tax and finance, risk and compliance och admin (administrationstjänster, reception, ekonomi).

Exempel på roller vi hjälper till med att bemanna inom finans i Stockholm:

Våra rekryterare inom finans

Samtliga av våra rekryterare inom finans och bank har en ekonomutbildning i ryggen samt egen erfarenhet inom branschen. Detta gör att insikten och förståelsen för dels vad branschen efterfrågar, men även vad våra uppdragsgivare söker är stor.

rekrytering bemanning finans stockholm

Rekrytering av CFO

En kompetensdriven CFO (Chief Financial Officer) kan på många sätt vara avgörande för en organisations överlevnad och framtidsutsikter. När vi på Sharp Recruitment arbetar med rekrytering av en CFO lägger vi ner gediget förarbete på att inte bara leta efter rätt kompetenser hos den aktuella kandidaten, utan vi försöker även hitta en person med rätt ambitioner och drivkrafter för att optimera chanserna att den personal vi rekryterar kan tillföra så mycket som möjligt till just din organisation.

Det finns många olika typer av ledarskap och det är inte alltid lätt att på förhand se vad som är bäst för just ens egen organisation. För oss på Sharp Recruitment är det viktigt att den kandidat vi väljer att rekrytera till en CFO-post har en vision, föregår med gott exempel, kan tillföra nya perspektiv och uppmuntra till samarbete, för att på så vis kunna driva företaget framåt mot ökad tillväxt och hållbarhet.

I rollen som CFO måste man vara beredd på allt. Från att förhandla nya avtal till att styra upp rutiner och se över tidrapporter. Det är en nyckelposition inom varje organisation som kräver sin andel engagemang och driv. Vi på Sharp Recruitment hjälper er med att hitta rätt kandidat när vi blir anförtrodda att bemanna en CFO till just din organisation.

Rekrytering av Skattejurist

Vi på Sharp Recruitment hjälper din organisation hitta de mest kompetenta skattejuristerna ute på marknaden. Att ha en kompetent skattejurist inom organisationen kan vara avgörande i vissa lägen. För mindre- och medelstora bolag kan en specialkompetens inom skattejuridik skapa möjligheter för en mer trygg och säker framtid. Skattelagstiftningen är snårig och därför kan det till exempel som delägare vara svårt att själv hålla koll på att allt efterföljs som det ska och att eventuella juridiska fallgropar undviks.

Våra tillvägagångssätt

Den största utmaningen i bemanningsprocessen är alltid att hitta kompetenta och relevanta kandidater, därför lägger vi ner merparten av vår tid under en rekrytering på att searcha och ta kontakt med potentiella kandidater. Detta arbete börjar vi med redan i ett tidigt skede av bemanningsprocessen för att på så vis kunna ägna så mycket tid och omsorg som möjligt på att rekrytera rätt personal till just ditt företag inom bank och finans.

När du anlitar oss på Sharp Recruitment vill vi att du ska känna att det är enkelt att arbeta med oss. Det är viktigt för oss att du som uppdragsgivare alltid är uppdaterad om rekryteringsprocessen, därför är vi noga med att veckovis uppdatera våra uppdragsgivare om hur rekryteringsprocessen fortskrider och vad som hänt.

Ta kontakt med oss redan idag så hjälper vi dig och din organisation att komma längre

Kontakta någon av våra rekryteringskonsulter redan idag så hjälper vi dig och din organisation med att hitta rätt kompetens inom bank och finans i Stockholm. Vi kan branschen och lägger ner den tid som krävs för att hitta rätt kandidat för just din organisation och det aktuella uppdraget.