Vi på Sharp Recruitment hjälper dig med rekrytering av rätt personal inom försäkring. Vi har lång erfarenhet inom rekrytering av försäkringspersonal och vet vad som kännetecknar en bra kandidat samt vad våra uppdragsgivare efterfrågar när de anställer oss som rekryteringsbyrå.

Vi hjälper dig med rekrytering inom försäkring

Vi hjälper dig med rekrytering till en rad olika yrken inom försäkring. Bland annat kan vi hjälpa till med rekrytering av:

rekrytering försäkring

Varför rekrytera inom försäkring med oss?

Sharp Recruitment grundades 2014 av Zarina Virsholm, Ron Cohen och Peter Ekström som tillsammans med ambitionen om att förbättra rekryteringsbranschen valde att ta steget och starta Sharp Recruitment.

Vi tar fram den mest gynnsamma lösningen för dig och din organisation. För oss är kandidaterna minst lika viktigt som uppdraget de rekryteras till att utföra. Till skillnad från många andra bemanningsföretag arbetar vi på Sharp Recruitment kompetensnischat snarare än branschnischat. Vår unika och tydliga nisch medför att vi har ett stort nätverk kvalitativa och kompetenta kandidater samt en stor förståelse för våra kunders behov och vad de efterfrågar.

Vi skräddarsyr alltid våra tillvägagångssätt, arbetssätt och metoder efter våra uppdragsgivares behov, förutsättningar och målsättningar. För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna hitta rätt kandidater för just er organisation och den aktuella tjänsten.

Många av de kandidater som vi iakttar för potentiella framtida uppdrag och anställningar har vi i många fall haft kontakt med sedan juristexamen. Vi värnar lika mycket om våra kandidater som för de uppdrag som vi bemannar. Detta har inte bara att göra med att branschen är liten, utan även för att vi har ett genuint intresse för branschen samt följer utvecklingen och trender noggrant.

Rekrytering inom försäkring – Våra tillvägagångssätt

Vi på Sharp Recruitment är en searchbyrå, den största utmaningen i bemanningsprocessen är alltid att hitta kompetenta och relevanta kandidater. Därför lägger vi ner merparten av vår tid under en rekrytering på att searcha och ta kontakt med potentiella kandidater. Detta arbete börjar vi med redan i ett tidigt skede av bemanningsprocessen för att på så vis kunna ägna så mycket tid och omsorg som möjligt på att rekrytera rätt personal till just ditt företag inom bank och finans.

När du anlitar oss på Sharp Recruitment vill vi att du ska känna att det är enkelt att arbeta tillsammans med oss. Det är viktigt för oss att du som uppdragsgivare alltid är uppdaterad på hur rekryteringsprocessen fortskrider, därför är vi noga med att veckovis uppdatera våra uppdragsgivare.

Hitta rätt vid rekrytering av försäkringspersonal

Hitta rätt personal inom försäkring, vi på Sharp Recruitment vet vad som efterfrågas av våra kunder när de ska rekrytera ny personal inom försäkring. När det kommer till rekrytering av försäkringspersonal är det viktigt att hitta kandidater som har ett grundläggande driv av att hjälpa andra. Försäkringsbranschen är i ett ständigt paradigmskifte och försäkringsbolagens roll är ständigt i förändring.

Letar du efter hjälp med rekrytering inom försäkring? Kontakta oss redan idag

Kontakta oss på Sharp Recruitment redan idag så hjälper någon av våra rekryteringskonsulter dig med att hitta rätt försäkringspersonal till just din organisation.