Risk - vi har kandidaterna

”Sharp Recruitment har hjälpt oss i Loomis-koncernen att hitta vår bolagsjurist och riskkontrollchef. Båda rekryteringarna löpte smidigt och vi hade hela tiden en bra och rak kommunikation. Jag uppskattar den kontinuerliga återkopplingen vi fick och sist men inte minst presentationen av bra relevanta kandidater.”

Pia Pöntinen – Compensation & Benefits, HR, Loomis AB

Våra branscher

Sharp Recruitment & Consultants har blivit en av landets mest specialiserade byråer inom Risk. Vi arbetar med branscher inom bland annat:

 • Bank- och kreditmarknad
 • Försäkring
 • Fond och värdepapper
 • Betalningsinstitut
 • Captives
 • Fintech
 • Tillverkningsindustrin
 • Gaming
 • Pharma

Våra befattningar

Med drygt 600 risk-kandidater i vårt nätverk har vi möjlighet att snabbt och effektivt genomföra och avsluta våra rekryteringsuppdrag inom olika riskområden. Exempel på befattningar som vi har i vårt nätverk:

 • Risk Officer
 • Riskanalytiker
 • Chief Risk Officer
 • Riskmodellerare

Våra risk-kompetenser

För att hålla oss à jour med marknaden och potentiella kandidater genomför vi ca 500 intervjuer per år med olika kompetenser:

 • Likviditetsrisk
 • Marknadsrisk
 • Valutarisk
 • Operativ risk
 • Kreditrisk
 • Ränterisk
 • Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU)
 • IT-risk
 • EMIR
 • Risk Management
 • Riskmodellering
 • SAS
 • SQL
 • Rapportering och validering av modeller

Tidigare uppdrag

Ett urval av våra uppdragsgivare inom Risk:

 • DNB Bank
 • Loomis
 • SBAB
 • Sparbanken Syd
 • Hannover
 • Nordnet
 • Aon
 • Proventus Capital
 • Management
 • GCC Capital
 • PwC

Vill du veta mer?

Peter Ekström

Peter Ekström
PARTNER
+46 708 13 51 85
E-post  LinkedIn